Fundacja Inwalidów I Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie"

Integracja

Sport

Wycieczki

Terapia i rehabilitacja

Konkursy i wystawy