Fundacja Inwalidów I Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie"

1992-2022 JUBILEUSZ 30 LECIA FUNDACJI "MIŁOSIERDZIE"

Patronat honorowy:

Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Marlena Maląg

 

Wojewoda Wielkopolski
Michał Zieliński

 

Prezydent Miasta Kalisza
Krystian Kinastowski

 

PFRON