Fundacja Inwalidów I Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie"

LIST BENEDYKTA XVI DO FUNDACJI