Fundacja Inwalidów I Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie"

Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie"

POMÓŻ PRZEKAZUJĄC 1.5 % SWOJEGO PODATKU – KRS: 0000079838

Organizacja Pożytku Publicznego

ul. Targowa 2-12
62-800 Kalisz 4, skr. poczt. 57

(wejście do PTTK)

Adres do korespondencji

ul Graniczna 20

62-800 Kalisz

tel. 62 593 16 00

e-mail: poczta@fm.kalisz.pl

Konto PKO BP I/O/M Kalisz

07 1020 2212 0000 5002 0096 6705
NIP: 6181420682
REGON: 250521691
KRS: 0000079838

Rehabilitujemy 250 osób niepełnosprawnych w 7 naszych placówkach – Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Zarząd Fundacji i Rada Nadzorcza pracują społecznie.

Etatowo zatrudnieni są pracownicy w Warsztatach Terapii Zajęciowej finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie

Każdy WTZ posiada odrębne konto bankowe, własny NIP i REGON

Informacje ogólne:

  • Data rejestracji 29.04.1992 r.
  • Obszar na którym działa organizacja : obszar całego kraju
  • Ilość pracowników etatowych: 106
  • Ilość wolontariuszy: 20
  • Nadzór sprawuje Minister Pracy i Polityki Socjalnej
  • Posiadamy kontakty zagraniczne

Zakres działalności:

  • Podejmowanie i rozwijanie wielokierunkowych działań na rzecz inwalidów i osób niepełnosprawnych.
  • Udzielanie różnorakiej pomocy w postaci specjalistycznej opieki zdrowotnej i poradnictwa.
  • Przygotowanie do zawodu , organizowanie i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych, kolonii, wczasów, imprez rekreacyjno – sportowych , kulturalno- artystycznych i rozrywkowych.
  • Prowadzenie 7 Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Południowej Wielkopolski.