Fundacja Inwalidów I Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie"

LIST PAPIEŻA FRANCISZKA DO FUNDACJI